56 / 100
درباره ما فرش شهشهان کارپ

دربـاره فـرش شـهشهان

تـیم فـرش مـاشینی با سـایز بـزرگ

«هـنر را باید الهامی كه سر ساید به پای وحی/ وگرنه شهریار آن هم به حرمانش نمی‌ارزد»
گروه تخصصی فـرش شهشهان شرکتی تخصصی در زمینه کفپوشها با تمرکز بر فرش ماشینی اکرولیک و پشمی و دستباف پشمی است.
گروه تخصصی فرش شهشهان با مدیریت محمود رشیدی وطن از اولین ورودی ها و فارغ التحصیلان رشته کارشناسی فرش دستباف کشور از دانشگاه شهید باهنر کرمان درسال 1401 با ثبت برند شهشهان و با هدف همگرایی متخصصان اهل فن و با تجربه داخلی و بین المللی در فرش ماشینی اکرولیک و دستباف پشمی پایه گذاری شد.
این گروه در محضر اساتید بنام فرش دستباف و صنعتگران فرش ماشینی در استانهای کرمان، یزد، شیراز، مشهد، تهران و کاشان تجربه اندوزی کرده است. بعد از بیش از یک دهه مشارکت درگروه تخصصی فرش اسلیمی (اسلیمی نقش سپهر) و همکاری صمیمانه با این شرکت پیشرو و انجام فعالیت هایی از جمله بازاریابی، بازارسازی، طراحی و تولید فرشهای یکپارچه ماشینی، سایز بزرگ و قواره بزرگ جهت فرش منازل شخصی، فرش مساجد، هتلها و غیره بر آن شدیم تا با حفظ ارزشها و اصالت فرش ایرانی، نوآوری و پاسخگویی به بخشی از بازار، سفارشات مشتریان عزیز را همچون کالایی هنری در شان فرش ایرانی(پرشین کارپت) تولید کنیم.

0 +
ارسال فرش در روز
0 +
مـشتری راضـی
0 +
شهر پوشش کشور
0 +
سالهای تخصص

ارزش مـا

تـوانـمـنـد سـازی بـازاریـابـان در هــمه جـا بـرای بـرجـسته شـدن.

استفاده از عـلم و دانـسته هایمان، بـهره گیری از دانـش ضـمنی بـازار و شناسایی خلا وجود شـرکت تـخصصی تـولید این گونه مـحصولات و تـکیه بر هنرمندی تـیم خـوش فـکر، پر انرژی به ما این امکان را داد تا خدماتی حرفه ای و مـحصولاتی چشم نواز جهت ویـژگیهای مـنحصر به فرد موجود در هر دکـوراسیون هـمراه با در نظر گرفتن سلایق شـخصی مشتریان و کـارفرمایان امـاکنی چـون مـنازل مـسکونی، ساختمان های لـوکس و لاکچری، مـساجد، هـتلها و کاخها، سـالن و تـالارهای بزرگ به مـخاطبین خود عـرضه نـماییم.

فرش سایز بزرگ یکپارچه شهشهان

مـاموریت ما

سالهاست که مـصرف کنندگان برای خرید فـرشهای سـایز بـزرگ و غـیر استاندارد با دشـواری های خاصی از جمله عـدم فـراونی تـامین کنندگان درد سترس و امکان سفارش فـرشهای سایز بـزرگ به صـورت تک روبـرو بـوده انـد، شرکت فـرش شهشهان (  شهشهان کارپت) این امـکانات را به صورت حرفه ای در اختیار مـشتریان قـرار می دهد.

چـشم انداز ما

ایـجاد مرکز تـخصصی تـامین و فـروش فـرشهای سـایز بـزرگ، نـاقواره و بـزرگ پارچه خاص جـهت دسـترسی مـصرف کـنندگان بـدون واسـطه و بـا قـیمت مـناسب در سـراسـر ایـران.

فـرهنگ ما

رعـایت اصول مـشتری مـداری و سـر لـوحه قـرار دادن و باور داشتن این هدف است که فـروش پایان کار نیست، آغـاز یـک تـعهد است.

ارسـال فـرش بـه کـل کـشور
سـرعت ارسـال فـرش در 48 الی 72 سـاعـت
بـیش از 14 همکار مجرب
به زودی ارسـال بـه کـل کـشور و حـتی خـارج از کـشور
نـقطه عـطف

اشـتیاق مـا بـاعث عـملکرد سـطح بـعدی مـی شـود.

تـلاش ما اینگونه بوده که با رفـتار مـتعهدانه و هـمراه با اصـالت در خـدمات و داشـتن نـوآوری و زیـبایی در محصولات، کیفیت مورد انـتظار مخاطبین خود را مـحقق کـنیم. امـیدواریم که همواره بـتوانیم چنین جـایگاهی را در ذهـن مـخاطبین خـود حـفظ نـماییم.

قـبل از خـرید فـرش مـاشینی مـیتوانید از تـیم مـتخصص فـرش شـهشهان مـشاوره رایـگان دریـافت کـنید.