66 / 100

تولید کننده فرش ماشینی پشمی یکپارچه کاشان با ابـعاد خاص

سفارش فرش یکپارچه پشمی ماشینی کاشان
فرش یکپارچه پشمی ماشینی
خرید فرش ماشینی یکپارچه پشمی شهشهان
قیمت فرش ماشینی پشمی یکپارچه کاشان

فرش یکپارچه پشمی ماشینی سـایز دلـخواه مورد نـظر مشتریان عزیز

فرش یکپارچه پشمی

فرش یکپارچه پشمی چـیست؟

فرش یکپارچه پشمی یا فـرش قـواره‌ بـزرگ پشمی به فـرشی گفته می شود که متناسب با پلان مکان مورد نظر طراحی میشود و بصورت یک تکه کل فضا را مـفروش میکند. فـرش شهشهشان (شهشهان کـارپت) یکی از پیشگامان اجرای فرش های یکپارچه از محاسبه پلن مکان تا اجرا است.
فـرش با ابـعاد بزرگ حتما نیاز به طـراحی اخـتصاصی دارد و با ابعاد فـرش های استاندارد موجود در بـازار متفاوت میباشد. فـرش یـکپارچه با توجه به متراژ فضا، ابعاد، فرو رفتگی و برآمدگی، وجود ستون ها در مکان و با توجه به تمام جزئیات پلان آن مکان توسط مـتخصصان نـقشه بردار اندازه گیری می شود.

خرید فرش ماشینی یکپارچه پشمی شهشهان