62 / 100

تولید کننده بزرگ فرش ماشینی استاندار پشمی

سفارس خرید فرش ماشینی استاندار پشمی

فرش ماشینی استاندار پشمی چیست؟

فرش ماشینی استاندار پشمی

فرش شهشهان از متریال فرش پشمی دستبافت تولید میگردد .
از نظر تار و پود و مصالح بافت دقیقاً معادل فرش دستبافت مناطقی مثل کاشان، نجف آباد، خراسان و فارس در رج شمار ۳۰ الا ۴۰ رج می‌باشد و از نظر بافت نیز معادل فرش های بی گره منطقه کرمان و خراسان می‌باشد و در هر رج دارای دو پود زخیم و نازک میباشد ‌.
اصولاً تنها تفاوت در ساختار فیزیکی این فرش نوع گره در آن به صورت U می‌باشد ولی در گره های فرش دستبافت از نوع فارسی و ترکی به صورت W است .
وزن فرش شهشهان که میتوان با نام فرش بی گره از آن صحبت کرد در متر مربع بین ۳.۵ تا ۴.۵ کیلوگرم می‌باشد.
پشم مورد استفاده در این فرش از مناطق خوزستان و کردستان تهیه میشود و سیستم تولید نخ به صورت کششی می‌باشد و از نظر مقاومت در حد نخ گبه می‌باشد.
در فرش شهشهان هیچ نوع ماده شیمیایی به کار نرفته و فقط در رنگرزی از رنگ های ترکیبی شیمیایی و طبیعی استفاده میشود و در خصوص متریال چله نیز از پنبه یا پشم و ترکیب آن با پلی استر استفاده میشود.  ضمانت ۱۰ ساله مؤید جنس مرغوب در فرش شهشهان می‌باشد.
کلیه ی مراحل تکمیل از جمله شست و شو ، شیرازه و دو گره و چرم به صورت دستی انجام میشود.

سفارش خرید فرش دستباف تبریز سایز بزرگ